Boodschap ter attentie van de leden van de K.U.Leuven

Oproep ULouvain

Boodschap ter attentie van de leden van de K.U.Leuven

De Université catholique de Louvain (Louvain-la-Neuve and Louvain-en-Woluwe), de Facultés universitaires Notre Dame de la Paix (Namen), de Facultés universitaires Saint Louis (Brussel) en de Facultés universitaires catholiques de Mons (Bergen) vormen nu samen de Académie Louvain. Binnenkort wordt deze, indien alles zoals gepland verloopt, een nieuwe geintegreerde universiteit. Over de naam van die universiteit wordt nu gedebatteerd. Dat « Louvain » in de naam moet voorkomen wordt door niemand in vraag gesteld. De keuze is tussen « Université catholique de Louvain », de naam die de Leuvense universiteit in 1835 heeft gekregen, en « Université de Louvain », de naam die ze, in Latijnse of Franse versie, van het begin van de 15de tot het einde van de 18de eeuw heeft gedragen.

Een aantal leden van onze vier instellingen roepen nu op om de naam « Université de Louvain » te kiezen. Ze halen drie argumenten aan.
1. Het is veel beter dat een nieuwe instelling niet de naam erft van één van zijn onderdelen.
2. Op het internationale academische forum worden instellingen die zich katholiek noemen vaak geassocieerd met een enge ingesteldheid die helemaal niet overeenkomt met de werkelijkheid van onze vier instellingen.
3. In de nationale context, en vooral in het Brusselse, is het van het grootste belang dat studenten afkomstig uit families met een andere godsdienstige of filosofische achtergrond zich niet slechts getolereerd voelen in de nieuwe universiteit : ze moeten er zich volledig thuis voelen.

Het eerste argument heeft te maken met huidige ontwikkelingen aan franstalige kant. Maar de beide andere argumenten gelden ook voor de K.U.Leuven. Veel van haar leden delen hieromtrent trouwens onze bezorgdheid.

Onze oproep is uiteraard bedoeld voor leden van de vier betrokken instellingen. Maar de steun en eventuele commentaren van andere belanghebbenden, in de eerste plaats van collega’s van de K.U.Leuven, zijn ook welkom

Ik steun dit initiatief

Lijst van de ondertekenaars

FAQs

 

 

 

 

| 27/10/2008 |